Her dişin ortasından onun beslenmesini ve duyarlılığını sağlayan damar ve sinir paketi geçer. Bu damar – sinir paketine dişin pulpası denir. Çeşitli nedenlerle pulpa zarar görürse, artık iş göremez hale gelip, enfeksiyon odağı potansiyeli taşımaya başlar. İşte bu şekildeki pulpanın çıkartılıp, yerine yapay maddelerle dolgu yapılmasına kanal tedavisi denir.

Kanal tedavisi ne zaman gerekir?

Derin diş çürükleri: Dişin pulpasına kadar inen çürüklerde, pulpa çürükteki bakteriler tarafından enfekte edilmiş olduğundan kanal tedavisi gerekir.

Travmalar: Akut veya kronik travmalarla dişin pulpası zarar görebilir. Bu durumda alınan diş röntgeni sonucunda kanal tedavisinin gerekli olup olmadığına karar verilir.

Kuron – köprü restorasyonu sırasında genç dişlerin pulpası açığa çıkabilir. Böyle durumlarda şiddetli ağrı meydana geleceği için kanal tedavisi yapılarak ağrı giderilir.

Kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir?

Kanal tedavisi sırasında lokal anestezi kullanıldığı için herhangi bir ağrı olmaz.

Tedavinin bitim seansında uygun bir ağrı kesici kullanılarak tedavi sonrası olabilecek birkaç saatlik hafif hassasiyetlerin önüne geçmek mümkündür. Ancak uygun olmayan aletlerle ve travmatik çalışmalar sonucunda geçmeyen ağrılarla karşılaşılmaktadır. Böyle durumlarda kanal tedavisi uzmanı olan endodontistlere başvurmak gerekir.

Kanal tedavisi kaç seans sürer?

Normal şartlarda en iyisi tek seansta kanal tedavisinin bitirilmesidir. Ancak enfekte bir dişte enfeksiyonun durumuna göre iki veya üç seans da sürebilir. Böyle durumlarda seans aralarında dişe uygun antiseptik pansumanlar konarak geçici dolgularla dişin üzerinin kapatılması gerekir. Dişin üzeri ASLA açık bırakılmamalıdır!

Kanal tedavisi yapılan dişin ömrü ne kadardır?

Kanal tedavisi dişin çekilmesini önlemek için yapılan ve dişe son şansını veren bir tedavidir. Uygun şartlarda yapılan bir kanal tedavisi sonucunda diş ömür boyu ağızda fonksiyon görebilir. Ancak kanal tedavisi yapılan dişler doğal dişlerden daha kırılgan olabilir. Bu durumda üst yapıda büyük ölçekli dolgular yerine, onley dolgular, kısmi kuronlar veya tam kuronlar tercih edilmelidir.

Kanal tedavisi yapılmazsa ne olur?

Kanal tedavisi gereken ancak yapılmayan vakalarda; şiddetli diş ağrısı en sık görülen komplikasyondur. Bir süre sonra pulpanın canlılığını yitirmesiyle ağrı kesilebilir. Ancak bu durumda da enfeksiyon sinsi bir şekilde ilerleyerek çene kemiğine sıçrayabilir. Hem sorunlu dişin hem de komşu dişlerin kaybıyla sonuçlanan istenmeyen durumlarla karşılaşılabilinir.

Kanal tedavisi nasıl yapılır?

Kanal tedavisi uzmanı ilk seansta size uygun bir anestezik kullanarak dişinizin pulpasına ulaşır. Kök kanalına uygun eğelerle enfekte pulpayı çıkartır, kanalları temizler, dezenfekte eder. Eğer herhangi bir enfeksiyonla karşılaşırsa dişin içine dezenfektan ilaçlar koyarak 1-2 seans pansuman yapabilir.Bu süreç içinde bazı antibiyotikleri kullanmanız gerekebilir.Enfeksiyon riskinin tamamen ortadan kalktığından emin olduktan sonra ısıtılmış kauçuk ve uygun kanal patları yardımıyla dişinizin kanalını doldurarak kanal tedavisini sonlandırır.6 aylık kontrol radyografileriyle enfeksiyon kontrolu takip edilmelidir.