Dişlerde varolan aralıkları , ufak tefek yüzey problemlerini veya kırıkları tek seanslık bir işlemle düzeltmek mümkündür. Bonding işleminde ,dişin rengi tespit edildikten sonra uygun renkteki kompozit reçinelerle dişe istenilen form verilir.Bu işlem sırasında dişin rengini alan “bukalemun” özellikli kompozitler kullanılarak maksimum renk uyumu elde etmek mümkündür.

Bonding Uygulamasının Avantajları

  • Diş aralıklarını,yüzey problemlerini veya kırıkları kapatmak için uygulanır.
  • Tek seanslık pratik bir işlemdir.
  • Dişlerden madde kaldırmaya gerek yoktur.
  • Orijinal diş renginde çalışmak mümkündür.
  • İşlem sırasında anestezi yapmaya gerek yoktur.
  • Bonding çıkartılmak istendiğinde diş eski formuna kavuşur.
  • Ekonomiktir

Bonding Uygulamasının Dezavantajları

  • Kullanılan malzemenin ömrü 8-10 yılla sınırlıdır.
  • Diş sıkan veya gıcırdatanlarda gece plağı uygulanması gerekir.Aksi takdirde kullanılan malzeme kırılabilir.
  • Uygulama yüksek oranda hekimin becerisini gerektirir.